1889 - 1944

På 100 år sker der meget i verdenshistorien, epokegørende opfindelser, dramatiske begivenheder, der forandrer verden, opdagelser der forbedrer menneskets ve og vel o.s.v.
- Og i transporterhvervet oplevede man store forandringer. I Brdr. Larsens første leveår fra hestekraften til det motoriserede...

Indpakning af bohave i omnibus til videre jernbanetransport Flytning med firmaets første lastvogn, en "Hansa Lloyd", 1920.

Transport af dampkedel med en af firmaets Renault-vogne, 1927

Transport af lokomotiv, 1937.

Transport gennem Vejledalen af 30 tons transformator til samleskinne. En svær opgave der krævede 4 sammenhængende lastvogne til at trække den tunge transformator.

Fra grusgraven i Rimmerslund.